01

ASOCIACIÓN

Pulpeiras do Carballiño

A Asociación de Pulpeiros do Carballiño – Arcos constituíuse no ano 2008. Está formada por persoas que se dedican á comercialización e venda semi ambulante de pulpo, as Pulpeiras e Pulpeiros da Parroquia de Santa María Arcos pertencente a O Carballiño.

As Pulpeiras e Pulpeiros, herdeiros dunha arte culinario ancestral transmitido de xeración en xeración desde a Idade Media, deciden asociarse para preservar, defender e protexer  o seu oficio, tradicional e autóctono de Galicia.

01

ASOCIACIÓN

Pulpeiras do Carballiño

A Asociación de Pulpeiros do Carballiño – Arcos constituíuse no ano 2008. Está formada por persoas que se dedican á comercialización e venda semi ambulante de pulpo, as Pulpeiras e Pulpeiros da Parroquia de Santa María Arcos pertencente a O Carballiño.

As Pulpeiras e Pulpeiros, herdeiros dunha arte culinario ancestral transmitido de xeración en xeración desde a Idade Media, deciden asociarse para preservar, defender e protexer  o seu oficio, tradicional e autóctono de Galicia.

02

obxectivos da asociación

- Promover

Promover e realizar actividades e xestións encamiñadas á divulgación da gastronomía da comarca.

- Colaborar

Colaborar coas institucións en iniciativas e proxectos relacionadas coa difusión e promoción dos recursos turísticos da zona.

- Actuar

Actuar como medio de información dos asociados.

- Mellorar

Mellora-la actividade socioeconómica e cultural do seu ámbito territorial, participando, conxuntamente con outros organismos e institucións, na toma de decisións e colaborando na xestión.

- Desenvolver

Desenvolver o espírito de solidariedade entre os asociados e entre as restantes organizacións empresariais.

- Xestionar

Promover o avance na xestión das empresas e nas técnicas de dirección, mediante a realización de estudos e a difusión dos medios de formación correspondentes.

- Denominación

Promover a protección legal desta denominación ancestral.

- Fomentar

Establecer, manter e fomentar contactos e colaboracións con outras asociacións, entidades empresariais e federacións de análoga natureza e finalidades.

- Accións

O exercicio, perante os tribunais ou outros organismos públicos ou privados, das accións que procedan de acordo coas leis.

- Intereses

Todos cantos fins de análoga natureza se consideren necesarios ou convenientes para a mellor defensa dos intereses dos asociados.

02

obxectivos da asociación

- Promover

Promover e realizar actividades e xestións encamiñadas á divulgación da gastronomía da comarca.

- Colaborar

Colaborar coas institucións en iniciativas e proxectos relacionadas coa difusión e promoción dos recursos turísticos da zona.

- Actuar

Actuar como medio de información dos asociados.

- Mellorar

Mellora-la actividade socioeconómica e cultural do seu ámbito territorial, participando, conxuntamente con outros organismos e institucións, na toma de decisións e colaborando na xestión.

- Desenvolver

Desenvolver o espírito de solidariedade entre os asociados e entre as restantes organizacións empresariais.

- Xestionar

Promover o avance na xestión das empresas e nas técnicas de dirección, mediante a realización de estudos e a difusión dos medios de formación correspondentes.

- Denominación

Promover a protección legal desta denominación ancestral.

- Fomentar

Establecer, manter e fomentar contactos e colaboracións con outras asociacións, entidades empresariais e federacións de análoga natureza e finalidades.

- Accións

O exercicio, perante os tribunais ou outros organismos públicos ou privados, das accións que procedan de acordo coas leis.

- Intereses

Todos cantos fins de análoga natureza se consideren necesarios ou convenientes para a mellor defensa dos intereses dos asociados.

02

obxectivos da asociación

- Promover

Promover e realizar actividades e xestións encamiñadas á divulgación da gastronomía da comarca.

- Colaborar

Colaborar coas institucións en iniciativas e proxectos relacionadas coa difusión e promoción dos recursos turísticos da zona.

- Actuar

Actuar como medio de información dos asociados.

- Mellorar

Mellora-la actividade socioeconómica e cultural do seu ámbito territorial, participando, conxuntamente con outros organismos e institucións, na toma de decisións e colaborando na xestión.

- Desenvolver

Desenvolver o espírito de solidariedade entre os asociados e entre as restantes organizacións empresariais.

- Xestionar

Promover o avance na xestión das empresas e nas técnicas de dirección, mediante a realización de estudos e a difusión dos medios de formación correspondentes.

- Denominación

Promover a protección legal desta denominación ancestral.

- Fomentar

Establecer, manter e fomentar contactos e colaboracións con outras asociacións, entidades empresariais e federacións de análoga natureza e finalidades.

- Accións

O exercicio, perante os tribunais ou outros organismos públicos ou privados, das accións que procedan de acordo coas leis.

- Intereses

Todos cantos fins de análoga natureza se consideren necesarios ou convenientes para a mellor defensa dos intereses dos asociados.

03

actividades da asociación

  1. Promoción de contactos e colaboracións con diferentes organismos públicos e privados de ámbito local, autonómico, nacional ou internacional.
  2. Organización de conferencias, publicacións, seminarios, certames, cursos, …
  3. Organización, difusión e promoción conxunta dos asociados.
  4. Participar e colaborar na preparación de estudos, proxectos, informes…
  5. Asistencia a feiras, certames, congresos…
03

actividades da asociación

  1. Promoción de contactos e colaboracións con diferentes organismos públicos e privados de ámbito local, autonómico, nacional ou internacional.
  2. Organización de conferencias, publicacións, seminarios, certames, cursos, …
  3. Organización, difusión e promoción conxunta dos asociados.
  4. Participar e colaborar na preparación de estudos, proxectos, informes…
  5. Asistencia a feiras, certames, congresos…

ERES PULPEIRO DO CARBALLIÑO

¿QUERES FORMAR PARTE DA ASOCIACIÓN?

Enche o seguinte formulario e informaremoste dos pasos a seguir.