PULPEIRAS

DO CARBALLIÑO

01

Quen somos

herdeiros dunha arte culinaria ancestral

A Asociación de Pulpeiros do Carballiño foi constituída no ano 2008. Está formada por persoas que se dedican á comercialización e venda semiambulatoria de «pulpo», das Pulpeiras e Pulpeiros da Parroquia de Arcos pertencente ao Carballiño.

01

Quen somos

herdeiros dunha arte culinaria ancestral

A Asociación de Pulpeiros do Carballiño foi constituída no ano 2008. Está formada por persoas que se dedican á comercialización e venda semiambulatoria de «pulpo», das Pulpeiras e Pulpeiros da Parroquia de Arcos pertencente ao Carballiño.

01

Quen somos

herdeiros dunha arte culinaria ancestral

A Asociación de Pulpeiros do Carballiño foi constituída no ano 2008. Está formada por persoas que se dedican á comercialización e venda semiambulatoria de «pulpo», das Pulpeiras e Pulpeiros da Parroquia de Arcos pertencente ao Carballiño.

02

Pulpeiras

tradición trasmitida de xeración en xeración

Nesta asociación están agrupadas as pulpeiras e pulpeiros que traballan o «pulpo»,día tras día, sen variar a esencia da súa elaboración e tradición transmitido de xeración en xeración.

02

Pulpeiras

tradición trasmitida de xeración en xeración

Nesta asociación están agrupadas as pulpeiras e pulpeiros que traballan o «pulpo»,día tras día, sen variar a esencia da súa elaboración e tradición transmitido de xeración en xeración.

02

Pulpeiras

tradición trasmitida de xeración en xeración

Nesta asociación están agrupadas as pulpeiras e pulpeiros que traballan o «pulpo»,día tras día, sen variar a esencia da súa elaboración e tradición transmitido de xeración en xeración.

03

Historia

"todo naceu en Oseira"

…Sendo grandes cantidades de Pulpo o tributo que recibían os monxes dos seus parceiros costeiros, comezaron a repartir o sobrante entre os seus feligreses carballiñeses, para consumo persoal e venda, nacendo así o «Pulpo á Feira»…

03

Historia

"todo naceu en Oseira"

…Sendo grandes cantidades de Pulpo o tributo que recibían os monxes dos seus parceiros costeiros, comezaron a repartir o sobrante entre os seus feligreses carballiñeses, para consumo persoal e venda, nacendo así o «Pulpo á Feira»…

03

Historia

"todo naceu en Oseira"

…Sendo grandes cantidades de Pulpo o tributo que recibían os monxes dos seus parceiros costeiros, comezaron a repartir o sobrante entre os seus feligreses carballiñeses, para consumo persoal e venda, nacendo así o «Pulpo á Feira»…

04

ARCOS

Santa María de Arcos é o berce das pulpeiras e pulpeiros

…As pulpeiras e pulpeiros de Arcos que preparan pulpo á feira acadaron sona e adoitan participar na feira do Carballiño, en Ourense ou nas Festas de San Froilán de Lugo…

04

ARCOS

Santa María de Arcos é o berce das pulpeiras e pulpeiros

…As pulpeiras e pulpeiros de Arcos que preparan pulpo á feira acadaron sona e adoitan participar na feira do Carballiño, en Ourense ou nas Festas de San Froilán de Lugo…

04

ARCOS

Santa María de Arcos é o berce das pulpeiras e pulpeiros

…As pulpeiras e pulpeiros de Arcos que preparan pulpo á feira acadaron sona e adoitan participar na feira do Carballiño, en Ourense ou nas Festas de San Froilán de Lugo…

05

obxectivos da asociación

- Promover

Promover e realizar actividades e xestións encamiñadas á divulgación da gastronomía da comarca.

- Colaborar

Colaborar coas institucións en iniciativas e proxectos relacionadas coa difusión e promoción dos recursos turísticos da zona.

- Actuar

Actuar como medio de información dos asociados.

- Mellorar

Mellora-la actividade socioeconómica e cultural do seu ámbito territorial, participando, conxuntamente con outros organismos e institucións, na toma de decisións e colaborando na xestión.

- Desenvolver

Desenvolver o espírito de solidariedade entre os asociados e entre as restantes organizacións empresariais.

- Xestionar

Promover o avance na xestión das empresas e nas técnicas de dirección, mediante a realización de estudos e a difusión dos medios de formación correspondentes.

- Denominación

Promover a protección legal desta denominación ancestral.

- Fomentar

Establecer, manter e fomentar contactos e colaboracións con outras asociacións, entidades empresariais e federacións de análoga natureza e finalidades.

- Accións

O exercicio, perante os tribunais ou outros organismos públicos ou privados, das accións que procedan de acordo coas leis.

- Intereses

Todos cantos fins de análoga natureza se consideren necesarios ou convenientes para a mellor defensa dos intereses dos asociados.

05

obxectivos da asociación

- Promover

Promover e realizar actividades e xestións encamiñadas á divulgación da gastronomía da comarca.

- Colaborar

Colaborar coas institucións en iniciativas e proxectos relacionadas coa difusión e promoción dos recursos turísticos da zona.

- Actuar

Actuar como medio de información dos asociados.

- Mellorar

Mellora-la actividade socioeconómica e cultural do seu ámbito territorial, participando, conxuntamente con outros organismos e institucións, na toma de decisións e colaborando na xestión.

- Desenvolver

Desenvolver o espírito de solidariedade entre os asociados e entre as restantes organizacións empresariais.

- Xestionar

Promover o avance na xestión das empresas e nas técnicas de dirección, mediante a realización de estudos e a difusión dos medios de formación correspondentes.

- Denominación

Promover a protección legal desta denominación ancestral.

- Fomentar

Establecer, manter e fomentar contactos e colaboracións con outras asociacións, entidades empresariais e federacións de análoga natureza e finalidades.

- Accións

O exercicio, perante os tribunais ou outros organismos públicos ou privados, das accións que procedan de acordo coas leis.

- Intereses

Todos cantos fins de análoga natureza se consideren necesarios ou convenientes para a mellor defensa dos intereses dos asociados.

05

obxectivos da asociación

- Promover

Promover e realizar actividades e xestións encamiñadas á divulgación da gastronomía da comarca.

- Colaborar

Colaborar coas institucións en iniciativas e proxectos relacionadas coa difusión e promoción dos recursos turísticos da zona.

- Actuar

Actuar como medio de información dos asociados.

- Mellorar

Mellora-la actividade socioeconómica e cultural do seu ámbito territorial, participando, conxuntamente con outros organismos e institucións, na toma de decisións e colaborando na xestión.

- Desenvolver

Desenvolver o espírito de solidariedade entre os asociados e entre as restantes organizacións empresariais.

- Xestionar

Promover o avance na xestión das empresas e nas técnicas de dirección, mediante a realización de estudos e a difusión dos medios de formación correspondentes.

- Denominación

Promover a protección legal desta denominación ancestral.

- Fomentar

Establecer, manter e fomentar contactos e colaboracións con outras asociacións, entidades empresariais e federacións de análoga natureza e finalidades.

- Accións

O exercicio, perante os tribunais ou outros organismos públicos ou privados, das accións que procedan de acordo coas leis.

- Intereses

Todos cantos fins de análoga natureza se consideren necesarios ou convenientes para a mellor defensa dos intereses dos asociados.

06

actividades da asociación

 1. Promoción de contactos e colaboracións con diferentes organismos públicos e privados de ámbito local, autonómico, nacional ou internacional.
 2. Organización de conferencias, publicacións, seminarios, certames, cursos, …
 3. Organización, difusión e promoción conxunta dos asociados.
 4. Participar e colaborar na preparación de estudos, proxectos, informes…
 5. Asistencia a feiras, certames, congresos…
06

actividades da asociación

 1. Promoción de contactos e colaboracións con diferentes organismos públicos e privados de ámbito local, autonómico, nacional ou internacional.
 2. Organización de conferencias, publicacións, seminarios, certames, cursos, …
 3. Organización, difusión e promoción conxunta dos asociados.
 4. Participar e colaborar na preparación de estudos, proxectos, informes…
 5. Asistencia a feiras, certames, congresos…
06

actividades da asociación

 1. Promoción de contactos e colaboracións con diferentes organismos públicos e privados de ámbito local, autonómico, nacional ou internacional.
 2. Organización de conferencias, publicacións, seminarios, certames, cursos, …
 3. Organización, difusión e promoción conxunta dos asociados.
 4. Participar e colaborar na preparación de estudos, proxectos, informes…
 5. Asistencia a feiras, certames, congresos…
07

A NOSA FESTA

2º Domingo do mes de Agosto

No Carballiño (Ourense) o segundo domingo do mes de agosto, cada ano, celebrase a Festa de Pulpo, declarada de Interese Turístico Internacional.
07

A NOSA FESTA

2º Domingo do mes de Agosto

No Carballiño (Ourense) o segundo domingo do mes de agosto, cada ano, celebrase a Festa de Pulpo, declarada de Interese Turístico Internacional.
07

A NOSA FESTA

2º Domingo do mes de Agosto

No Carballiño (Ourense) o segundo domingo do mes de agosto, cada ano, celebrase a Festa de Pulpo, declarada de Interese Turístico Internacional.